Svensk Kyrkotextil hjälper er med att skapa bra rutiner, ger tips till den löpande vården och går igenom samtliga textiliers behov. På ateljén arbetar vi med renovering, reparation och tvätt av kyrkliga textilier. Finns behov av nya textilier hjälper Svensk Kyrkotextil er hela vägen, från formgivning till materialval, broderi och slutmontering.

Svensk Kyrkotextil hjälper er med att skapa bra rutiner, ger tips till den löpande vården och går igenom samtliga textiliers behov. På ateljén arbetar vi med renovering, reparation och tvätt av kyrkliga textilier. Finns behov av nya textilier hjälper Svensk Kyrkotextil er hela vägen, från formgivning till materialval, broderi och slutmontering.

TJÄNSTER

RÅDGIVNING, ÖVERSYN & UNDERVISNING

När vardagen i kyrkan har sin gilla gång, är det lätt att textilierna hamnar i skymundan. Kanske finns det inte tid under veckan, den dagliga vården faller mellan stolarna, planer för hantering skapas inte eller glöms bort. Textilskåpet förvandlas till ett förvaringsskåp och risken är stor att textilerna skadas, vilket till slut betyder att onödiga pengar måste läggas på reparationer.

Svensk Kyrkotextil erbjuder en gratis första genomgång på plats i kyrkan. Den enskilda kyrkans behov diskuteras med kyrkorådet och andra relevanta deltagare. Vid rådgivning i kyrkan tar vi avstamp i den gällande vård- och underhållsplanen och ni kan få hjälp med ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd att ändra eller reparera textilierna och få ordentlig dokumentation av eventuella arbeten.
Alla eventuella frågor rörandes textilierna kan behandlas och efter besöket skickas ett förslag på förbättringar, löpande vård och eventuella renoveringar eller nyproduktioner till kyrkan.
Finns det en vård- och underhållsplan är den en självklar utgångspunkt. Genomgången kan användas för att se om planen fortfarande är aktuell eller om nya behov har uppstått. På så sätt förlängs livstiden på kyrkans textilier, det skapas rutiner och pengar som skulle ha används till dyra reparationer kan läggas på annat.

Vid behov kan kurser i allmän vård också erbjudas, samt prenumeration på ateljéns tjänster.

Kontakta ateljén för mer information.

VÅRD, TVÄTT & RENOVERING

Med små medel kan man ofta förebygga att det i framtiden uppstår stora skador som kräver kostsamma insatser. På ateljén renoveras och vårdas textilierna med varsam hand, så de kan hålla i många år framöver.

En uppfräschning där man byter foder, lägger upp och justerar form eller liknande kan göra att en mässhake som inte används blir den nya favoriten. Större renoveringar, underlagningar och förstärkningar kan också ge oväntad livstid till en textil som kanske redan har hängts bort. Att fästa lösa delar så att inte originaldelar försvinner är en självklarhet. Då används material och stygn som är osynligt på avstånd, men som man kan se på nära håll. Allt utförs på ett sådant sätt så att originalskicket kan återskapas. En underlagning av en mässhake eller stoppning av en altarduk blir inte helt osynlig, men det kan bli riktigt fint och ge textilen ett nytt liv och en ny årsring. Noppar och lösa trådar åtgärdas också enkelt.

Tvätt och fläckborttagning av alla textilier utom de vita bör utföras med stor försiktighet, och ska aldrig överlåtas till andra än hantverkskunniga. Textilen bör demonteras för att undvika att något av materialen blöder. Syftet med att tvätta är inte att föremålet ska blir så rent och fräscht som då det var nytt, utan behandlingen syftar i första hand till att ta bort skadliga ämnen och förlänga föremålets livslängd. Gamla föremål bär på mycket historia och den vill man inte tvätta bort. Arbetet utförs för hand, med begränsad bearbetning och anpassad temperatur, allt för att ett ömtåligt föremål ska klara en vattentvätt. Kontakta Ateljén för att få råd och prisförslag eller beställ ett besök i er kyrka.

NYA TEXTILIER

När en textil inte klarar mer och måste tas ur tjänst, behövs en ny. Ateljén har stor vana av nyproduktioner av olika typer av kyrkotextilier. Material väljs med omsorg så textilen kan hålla sig vacker många år. Det läggs stor vikt på en gedigen montering som förlänger livstiden för den nya investeringen och allt sys för hand så en demontering vid eventuell tvätt underlättas. En passpoal eller slitkant sätts i så den kan bytas ut vid slitage och extra förstärkningar görs där slitaget är som hårdast.

En ny textil kan variera väldigt mycket i pris beroende på hur mycket utsmyckning som önskas. Om man vill spara pengarna i det långa loppet och kunna använda t.ex. sin nya mässhake de kommande 40 åren, då bör kvaliteten på material och monteringen inte prioriteras ner. Det kan bli kostsamt att köpa billigt.

Exempel på nya textilier som ateljén kan hjälpa till med är: altardukar, dopservetter, namn i dopklänningar, bursa, kalkduk, stolor, mässhakar, bårtäcken, antependier, och altarbrun. Svensk Kyrkotextil hjälper till med att skapa något som passar speciellt för just er kyrka samt samarbetar med konstnärer vid behov. Kontakta ateljén för att boka ett besök.